Vi har nyinvesterat med företagsstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.