Stigsbergs Gård ligger straxt utanför Övergran mellan Bålsta, Enköping och Sigtuna. För er som har GPS är koordi-
naterna 59° 39' 01" N, 17° 27' 17" E

Buss 895 som går mellan Bålsta och Uppsala stannar precis utanför. 
Hållplats: Stigsbergsvägen

Från Stockholm

 1. Motorvägen mot Enköping
 2. Ta av andra avfarten mot Bålsta, märkt Bålsta V, 
  där du tar höger mot Hjälsta och Skokloster. 
  ta höger mot Övergran (ej Bålsta)
 3. Kör cirka 6 km förbi Yttergrans kyrka och Övergrans kyrka
 4. 500 m efter Övergran ta höger mot 
  HJÄLSTA 8 - BISKOPS ARNÖ 4
 5. Efter cirka 1 km ser du kraftledningar och en granhäck på vänster sida. Ta vänster vid vår skylt in på en liten grusväg, (innan du kör under kraftledningen).
 6. Efter 100 meter ser du en skylt 'Hästsportbutik'. Sväng höger.

På baksidan av ridhuset ligger butik och stallentré

Från Enköping

 1. På motorvägen som går genom Enköping, ta av mot 
  Örsundsbro och Uppsala på väg 55 = gamla Enköpingsvägen.

 2. Efter 6 km kommer Skolsta och efter Skolsta kommer en liten rondell där väg 55 tar av till vänster mot Uppsala. Där fortsätter ni rakt fram på väg 263.

 3. Ni ska passera Sävsta och Ekolsund på väg 263. 
  Ta ej av första avfarten mot Hjälsta.

 4. 5 km efter Ekolsund (500 m innan du kommer till Övergran), ta av till vänster vid skyltarna - HJÄLSTA 8 -  BISKOPS ARNÖ 4.

 5. Efter cirka 1 km ser du kraftledningar och en granhäck på vänster sida. Ta vänster vid vår skylt in på en liten grusväg, (innan du kör under kraftledningen).

 6. Efter 100 meter ser du en skylt 'Hästsportbutik'. Sväng höger.

 7. På baksidan av ridhuset ligger butik och stallentré

Från Sigtuna

  1. Åk mot Bålsta, Enköping
  2. Efter Erikssund ta höger mot Övergran (ej Bålsta)
  3. Efter 10 km kommer ni till Övergran. Ta höger mot Övergran.
  4. 500 m efter Övergran, ta av till höger vid skyltarna 
   - HJÄLSTA 8  -  BISKOPS ARNÖ 4.
  5. Efter cirka 1 km ser du kraftledningar och en granhäck 
   på vänster sida. Ta vänster vid vår skylt in på en liten 
   grusväg, (innan du kör under kraftledningen).
  6. Efter 100 meter ser du en skylt 'Hästsportbutik'. Sväng höger.
  7. På baksidan av ridhuset ligger butik och stallentré        

Från Uppsala

 1. Åk väg 55 mot Norrköping, Enköping
 2. Kör av vid Örsundsbro
 3. Inne i Örsundsbro ta av vänster mot Bålsta, Hjälsta.
 4. Åk förbi Hjälsta och Bälsunda. 
 5. 200m efter avfarten till Biskops Arnö ser du skylten Stigsbergs Gård Hästsportbutik Ta av höger in på en liten grusväg.
 6. Efter 100 meter ser du en skylt 'Hästsportbutik'. Sväng höger.
 7. På baksidan av ridhuset ligger butik och stallentré