Få en inblick om hur det går till när de testar säkerheten på samshields hjälmar: